Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

 

1.1 Huisje Boompje Beestjes: hondenuitlaat- en vakantieservice van Samantha de Vos met KvK registratienummer 69227578

 

1.2 (Huisdier)eigenaar: de persoon die Huisje Boompje Beestjes opdracht geeft om tegen betaling zijn hond(en) en/of ander(e) dier(en) te verzorgen in de woning van de eigenaar zelf.

 

1.3 Huisdier: de huisdier(en) van de klant waar de overeenkomst voor afgesloten is.

 

1.4 Hond: de honden(en) van de klant waar de overeenkomst voor afgesloten is.

 

1.5 Overeenkomst: Overeenkomst tussen Huisje Boompje Beestjes en de huisdiereigenaar, waarbij beiden partijen zich verplichten de vastgelegde afspraken na te komen.

 

1.6 Groepswandeling: Een wandeling van 1 uur in een groep van 2 tot 6 honden. Waarbij de honden los lopen in een hondenlosloopgebied. Inclusief reistijd zal de hond 2 tot 3 uur van huis zijn.

 

1.7 Individuele wandeling: Een wandeling van 1 uur waarbij de hond een individuele wandeling krijgt in een hondenlosloopgebied, of aan de riem in andere wandelgebieden als dit afgesproken is. Hierbij krijgen meerdere honden van dezelfde eigenaar tegelijkertijd een wandeling. Ook is het mogelijk op afspraak een gedeelte van de tijd te besteden aan wandelen en de rest aan spelen en knuffelen.

 

1.8 Blokje Om: We lopen letterlijk bij u in de buurt een blokje om zodat uw hond een plas kan doen en de benen kan strekken. Totale duur ongeveer 30 minuten.

 

1.9 Vakantieservice: Een service waarbij huisdieren bij de eigenaar thuis verzorgd worden. Zij krijgen onder andere dagelijks vers drinkwater, voer en aandacht. Bij een oppasovereenkomst voor honden zullen deze naar afspraak 2 of 3 maal daags uitgelaten worden. Extra services als schoonmaken hokken, post wegleggen, stofzuigen en planten water geven zijn vooraf bespreekbaar.

 

1.10 Sociaal: Een hond welke niet angstig is voor andere honden en mensen en geen agressief gedrag vertoond.

 

1.11 Hoog Risico Hond: De hondenrassen en alle kruisingen met of tussen de hondenrassen welke vermeld staan in de ‘hoog-risico hondenlijst’ van de Rijksoverheid. Honden met een stamboom erkend door de Raad van Beheer vallen niet onder de categorie hoog-risico hond.

 

1.12 Abonnement: Een overeenkomst voor 4 weken waarbij de hond 5 keer per week een wandeling krijgt van Huisje Boompje Beestjes.


1.13 10-Rittenkaart: Een kaart goed voor 10 groepswandelingen of individuele wandelingen met een geldigheid van 8 weken.
Na iedere wandeling wordt deze kaart afgetekend.


1.14 Persoonsgegevens: Gegevens gelinkt aan de klant bv. naam, adres, telefoonnr. en e-mailadres.

 

Artikel 2 – Groepswandelingen

 

Uw hond dient aan een aantal voorwaarden voldoen om mee te mogen met de groepswandeling.

2.1 Uw hond is gezond, niet loops, ouder dan 7 maanden en in staat een uur te wandelen. Voor honden welke niet aan deze voorwaarden voldoen is er de individuele wandeling en het blokje om;

2.2 Uw hond valt niet in de categorie ‘hoog risico hond’. Voor deze honden zijn er de individuele wandeling en het blokje om. Bij twijfel of uw hond in deze categorie valt kunt u mij altijd contacteren;

 

2.3 Uw hond heeft zijn jaarlijkse inentingen zoals de Cocktail en Besmettelijke Hondenhoest (Kennelhoest) gehad. Of de titerbepaling geeft aan dat uw hond voldoende beschermd is;

 

2.4 Uw hond is preventief behandeld tegen teken, vlooien en wormen. Heeft uw hond vlooien of wormen, dan wordt deze niet meegenomen voor een wandeling om verspreiding op de andere honden te voorkomen;

 

2.5 Uw hond dient sociaal te zijn naar andere honden en mensen;

 

2.6 Uw hond heeft geleerd om los te lopen in wandelgebieden en op commando terug te komen.

 

Artikel 3 – Individuele wandelingen en Blokje om

 

3.1 Kan uw hond door bovenstaande voorwaarden of andere redenen niet mee met een groepswandeling dan zijn voor hem/haar de individuele wandeling en het blokje om ideaal. Per hond wordt bekeken hoe lang hij of zij kan wandelen en wordt de dienst daarop aangepast. De resterende tijd besteden we dan aan spelletjes spelen en lekker knuffelen. Zo krijgt uw hond de aandacht die hij/zij verdient;

 

3.2 Als u een ‘hoog risico hond’ heeft wordt tijdens de kennismaking gekeken of deze mee kan met een individuele wandeling. Extra voorwaarden kunnen zijn dat de hond niet losgelaten wordt en/of een muilkorf draagt tijdens het wandelen. Indien overeengekomen is dat de hond mee kan wandelen met Huisje Boompje Beestjes mag deze alsnog weigeren wanneer de hond agressief gedrag vertoont bij het ophalen.

 

Artikel 4 – Vakantieservice

 

4.1 Bij de vakantieservice is het mogelijk uw hond 2 of 3 keer per dag te laten wandelen door Huisje Boompje Beestjes. Bij de keuze voor 3 wandelingen zal er minimaal 1 keer per dag een groepswandeling plaatsvinden, tenzij anders afgesproken;

 

4.2 Huisje Boompje Beestjes zal uw huisdieren bij gebruik van de vakantieservice eten, drinken, aandacht en indien afgesproken medicijnen geven. Enkel bij het boeken van een hele week of langer wordt een hok, kooi of kattenbak verschoond. Het schoonmaken van terraria, aquaria en volières valt buiten deze regeling en dient apart besproken te worden.

 

4.3 De eigenaar is verplicht te zorgen voor voldoende voeding, schoonmaak- en verzorgingsmateriaal voor de gehele periode dat Huisje Boompje Beestjes de verzorging uitvoert. Indien er tijdens de opdracht een tekort ontstaat, streeft Huisje Boompje Beestjes er naar hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te schaffen. De kostprijs van dit product wordt doorberekend aan de huisdiereigenaar.

 

4.4 Huisje Boompje Beestjes stelt na het overlijden van het huisdier tijdens de oppasperiode de eigenaar of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Waarop de eigenaar of diens contactpersoon de beslissing maakt wat er vervolgens gaat gebeuren.

 

4.5 De huisdiereigenaar kan ervoor kiezen een sectie te laten verrichten op zijn overleden dier om de doodsoorzaak te achterhalen. Huisje Boompje Beestjes zal uw huisdier dan naar uw dierenarts brengen. De kosten van de sectie en het vervoer komen voor rekening van de eigenaar.

 

Artikel 5 – Schade en Aansprakelijkheid

 

5.1 Mocht uw huisdier medische zorg nodig hebben dan is Huisje Boompje Beestjes gerechtigd naar de dierenarts te gaan met uw huisdier. Uiteraard wordt u direct op de hoogte gesteld van de plannen om kosten te maken. De kosten blijven voor rekening van de eigenaar;

 

5.2 Huisje Boompje Beestjes heeft te allen tijde het recht dieren te weigeren als er verkeerde of onvolledige informatie is verschaft door de eigenaar of deze een besmettelijke ziekte heeft.

 

5.3 Huisje Boompje Beestjes is niet aansprakelijk voor opgelopen schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, letsel, vermissing of overlijden van uw huisdier;

 

5.4 U bent te allen tijde aansprakelijk voor schade aangericht door uw hond aan de inventaris van de hondenuitlaatservice, de werknemers en derden. Het advies is dan ook om te controleren of uw hond opgenomen is in uw WA verzekering;

 

5.5 In losloopgebieden zal uw hond losgelaten worden om met andere honden te kunnen spelen. Alleen tijdens de eerste groepswandeling zal uw hond aan de lange lijn meegaan om kennis te maken met de groep, tenzij anders is afgesproken. Bij het onverhoopt weglopen van uw hond zal Huisje Boompje Beestjes een half uur lang zoeken en contact met u opnemen indien uw hond niet binnen deze tijd gevonden is;

 

5.6 Huisje Boompje Beestjes zal uw hond na de wandeling handdoek droog weer thuis afleveren. U accepteert dat uw hond na het wandelen vies kan zijn. Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een vieze hond valt daarom niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice;

 

Artikel 6 – Prijsafspraken en Betalingen

 

6.1 De prijs die u dient te betalen wordt vastgelegd op de factuur. De prijs bevat alle kosten en is inclusief 21% BTW.

 

6.2 Prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

 

6.3 Betalingen dienen voor de wandeling plaats te vinden. Er is de keuze om een wandeling los te betalen, per 10 wandelingen (rittenkaart) of per 4 weken (abonnement). Is uw betaling niet binnen voor de afgesproken wandeling en is er geen alternatief besproken dan is Huisje Boompje Beestjes gerechtigd om uw hond niet mee te nemen;

 

6.4 Maakt u gebruik van de vakantieservice dan dient u de factuur een week voor de 1ste oppasdag betaald te hebben;

 

6.5 De benzinekosten binnen de gemeente Lingewaard en Arnhem zijn gratis. Woont u buiten deze gemeentes dan zijn de kosten €0,19 per extra gereden kilometer. Deze kosten worden vooraf berekend voor de heen- en terugweg.

 

6.6 Betaling kan contant of op rekeningnummer NL88INGB0657012998 t.n.v. S. de Vos, onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

 

Artikel 7 – Annuleren en Opzeggen

 

7.1 Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de eigenaar schriftelijk of elektronisch een bevestiging /kopie hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

 

7.2 Wanneer Huisje Boompje Beestjes en de eigenaar de overeenkomst hebben getekend of er een akkoord is gemaild gaan zij akkoord met de afgesproken zaken (mondeling, schriftelijk of elektronisch) en de Algemene Voorwaarden.

 

7.3 Een afspraak voor het uitlaten van uw hond dient minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Doet u dit niet dan dient u de wandeling te betalen;

 

7.4 Maakt u gebruik van de vakantieservice dan dient u deze minimaal één week van te voren te annuleren. Doet u dit niet dan wordt het volledige bedrag voor de eerste week in rekening gebracht;


7.5 Een annulering is pas definitief als Huisje Boompje Beestjes deze schriftelijk of mondeling heeft bevestigd;

 

7.6 U heeft te allen tijde het recht om uw abonnement op te zeggen. Reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald;

 

7.7 Huisje Boompje Beestjes heeft het recht te allen tijde op te zeggen. Reeds betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald. Tenzij u onjuiste informatie heeft verschaft over het gedrag en/of de gezondheid van uw huisdier.

 

7.8 Bij extreme weersomstandigheden zoals sneeuwval, storm en hitte en tijdens ziekte of familieomstandigheden zal Huisje Boompje Beestjes kijken of een aangepaste service mogelijk is. Echter kan het ook zijn dat er die dag(en) geen wandelingen mogelijk zijn en dieren geen verversing van voer en drinken krijgen. Huisje Boompje Beestjes zal u dan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij de hondenuitlaatservice kan er sprake zijn van een verkorte wandeling waarbij de prijs hetzelfde blijft. Kan er echt niet gereden worden dan zal het betaalde bedrag omgezet worden in een tegoed.

Artikel 8 – Sleutelverklaring

 

8.1 In de gevallen waarin Huisje Boompje Beestjes een huissleutel heeft gekregen wordt een sleutelverklaring afgegeven. Hierin staat onder andere dat uw sleutel niet van naam en adres wordt voorzien en alleen gebruikt zal worden om op de afgesproken dag(en) met uw hond te kunnen wandelen of uw huisdier(en) te verzorgen;

 

8.2 Huisje Boompje Beestjes is niet aansprakelijk voor schade en/of inbraak in of van uw woning, tenzij het aantoonbaar gemaakt kan worden dat het te wijten is aan misbruik van de aan haar beschikbaar gestelde sleutel. Het ter beschikking stellen van de sleutel blijft op eigen risico.

 

Artikel 9 – Portretrechten

 

9.1 Door uw huisdieren te laten verzorgen door en/of uw hond mee te laten wandelen met Huisje Boompje Beestjes gaat u akkoord dat er foto’s van uw huisdier gebruikt mogen worden op: de website van Huisje Boompje Beestjes, Social Media en Promotiemateriaal.

 

9.2 Huisje Boompje Beestjes zal zorg dragen dat op de foto niet te zien is om welk adres het gaat en dat persoonlijke gegevens buiten beeld blijven. Huisje Boompje Beestjes vindt een goede klantrelatie erg belangrijk en hoort het dan ook graag als u een geplaatste foto liever verwijderd ziet en waarom.

 

Artikel 10 – Klachten

 

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij Huisje Boompje Beestjes. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat u uw rechten verliest.

 

Artikel 11 – Website Content

 

11.1 Het is niet toegestaan informatie en afbeeldingen van Huisje Boompje Beestjes te dupliceren en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 12 – Privacy Persoonsgegevens


12.1 Huisje Boompje Beestjes zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze niet zonder toestemming verstrekken aan derden.


12.2 Huisje Boompje Beestjes zal uw persoonsgegevens afgeschermd bewaren door middel van wachtwoord gebruik op laptops, computers, opgeslagen formulieren en mailboxen. Papieren worden achter slot en grendel bewaard.


12.3 Indien de overeenkomst met Huisje Boompje Beestjes beëindigd wordt is het mogelijk al uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Papierwerk wordt dan versnipperd.